Legislație generală

 • Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
 • OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei;
 • OUG nr. 119/2022 privind modificarea OUG nr. 27/2022 și a unor acte normative în domeniul energiei;
 • OUG nr. 153/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi modificarea OUG nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei;
 • OUG nr. 192/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei;
 • Legea nr. 357/2022 pentru aprobarea OUG nr. 119/2022;
 • Legea nr. 206/2023 privind aprobarea OUG nr. 153/2022;
 • OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile;
 • Ordinul nr. 129/2023 – reglementează, printre altele, declarația pe propria răspundere pentru măsurile de sprijin pentru persoane vulnerabile conform OUG nr. 166/2022;
 • Ordinul nr. 139/2023 – modelul de card de energie emis pentru sprijinul persoanelor vulnerabile conform OUG nr. 166/2022;
 • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 • Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
 • Notificare privind utilizarea produselor energetice în exceptarea de la regimul de accizare conform Cod Fiscal;
 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Ordinul nr. 193/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei;
 • Ordinul ANRE nr. 194/2020 privind Aprobarea Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei;
 • Ordinul ANRE nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic;
 • Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

Gaze naturale

 • Ordinul ANRE nr. 29/2016 - Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali;
 • Ordinul ANRE nr. 29/2016 - Facilitățile clienților vulnerabili - extras (gaze naturale);
 • Ordinul ANRE nr. 3/2022 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale;
 • Ordinul ANRE nr. 179/2015 - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;